Detailní informace o místnosti Z262

budovaZ2
podlaží2NP
účelschodiště
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů