Detailní informace o místnosti Z264

budovaZ2
podlaží2NP
účelpředsíň
kapacita0
pracovištěSPV – Ústav společenských věd