Detailní informace o místnosti Z261

budovaZ2
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěSPV – Ústav společenských věd