Detailní informace o místnosti Z462

budovaZ2
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěVHK – Ústav vodního hospodářství krajiny