Detailní informace o místnosti E2309

budovaE2
podlaží3NP
účelpracovna učitelů
kapacita
pracovištěARC – Ústav architektury