Detailní informace o místnosti E214

budovaE
podlaží2NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěBZK – Ústav betonových a zděných konstrukcí