Zadávání bodů

Požadavek na zadání bodu je snad nejčastější výzva, na kterou při kreslení i úpravách v AutoCADu narazíme. Konkrétní tvar výzvy záleží na příkazu, který zadání bodu vyžaduje, ale většinou se v něm vyskytuje slovo bod [point]. Může to být např. :

Zadejte první bod: [Specify first point:],   Určete referenční bod: [Specify base point:] ap.

Výsledkem zadávání bodu má být jednoznačné určení x-ové a y-ové (někdy i z-ové) souřadnice bodu, který potřebujeme definovat.

Přestože dialog s výzvou k zadání bodu může být různý, pro vlastní zadání bodu můžeme použít následující možnosti:

Zadávání bodů přes schránku

V situaci, kdy potřebujeme vynést větší počet bodů nebo vykreslit splinu či křivku danou mnoha body, využijeme přenesení souřadnic přes schránku Windows. Souřadnice bodů jsou většinou v takovém případě výsledkem měření nebo výpočtů. Uložíme je do textového souboru v takovém formátu, jak jsou načítány do AutoCADu, tj. desetinné znaménko je tečka, oddělovač souřadnic čárka, žádné mezery, za každým bodem konec řádku. Pokud textový soubor se souřadnicemi máme jako výsledek exportu (např. z Excelu), otevřeme ho v libovolném textovém editoru (stačí Poznámkový blok) a upravíme ho do požadované podoby. V textovém editoru všechny řádky se souřadnicemi bodů označíme a vložíme do schrámky. V AutoCADu zadáme potřebný příkaz a na výzvu pro zadání bodu vložíme obsah schránky. Podle situace v příkazovém řádku dokončíme příkaz Entrem, v případě vykreslování bodů ukončíme příkaz klávesou Esc.