Dynamické zadávání

Dynamické zadání je pomůcka, která přesune komunikaci uživatele s příkazem z příkazového okna do dynamických políček v blízkosti kurzoru. Není třeba přenášet pozornost z kreslicí plochy do příkazového řádku a zpět. Vnímání tohoto nástroje jako skutečné pomůcky je individuální. Tato pomůcka není přístupná vždy ve všech příkazech.

Je třeba zdůraznit, že s dynamickým zadáváním pracujeme stejně jako s ostatními pomůckami, tj. zapínáme a vypínáme ho podle potřeby. Velmi důležíté je jeho vhodné nastavení.

Do dynamických polí lze zadávat souřadnice bodů i vybírat volby příkazu.

Dynamické zadání zapneme tlačítkem ve stavovém řádku nebo klávesou F12.

Nastavení dynamického zadání

Nastavení dynamického zadání najdeme stejně jako u ostatních kreslicích pomůcek v kontextové nabídce tlačítka (nad tlačítkem stiskneme pravé tlačítko myši).

Fungování dynamického zadání můžeme vyladit nastavením následujících možností:

  1. Zapnutí možnosti vkládání souřadnic prvního bodu kreslícího příkazu do dynamických polích. Zadávají se absolutní kartézské souřadnice.
  2. Nastavení typu souřadnic pro druhý a další zadávané body. Uplatní se, pokud je vypnuto zadání kóty.
  3. Zapnutí možnosti vkládání druhého a dalších bodů do dynamických polí; zadává se vzdálenost a úhel vzhledem k poslednímu zadanému bodu. Je-li zapnuto zadávání kóty, má přednost před zapnutým nastavením zadání ukazatele.
  4. Nastavení počtu zobrazených vstupních polí
  5. Zobrazení výzev příkazu v dynalickém poli u kurzoru
  6. Nastavení vzhledu dynamických polí