Detailní informace o místnosti Z407

budovaZ1
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěVST – Ústav vodních staveb