Detailní informace o místnosti E2411

budovaE2
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita
pracovištěARC – Ústav architektury