Detailní informace o místnosti E2109

budovaE2
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita
pracovištěARC – Ústav architektury