Učební text — Revit Architecture

Základní učebnice

Z následujícího odkazu si můžete uložit učebnici Revitu, publikaci, která vás seznámí se základními postupy při tvorbě BIM modelu v aplikaci Autodesk Revit Architecture, jako je tvorba jednotlivých stavebních konstrukcí (stěny, desky, okna, schodiště, střechy…), práce s terénem, tvorba výkresové dokumentace a vizualizace. Současně je v ní poměrně značný prostor věnovaný obecným nastavením a možnostem programu.
 


Odkaz na učební text.

 

Pokud budete učebnici používat k soukromým účelům, přeji vám pohodovou práci a příjemné počtení. Jestliže chcete její části publikovat dále, bylo by vhodné o tom autorku uvědomit.
Veškeré poznámky a připomínky můžete směřovat na mail: novotna.h@fce.vutbr.cz.


V Brně 10. září 2014
Helena Novotná
 

Pokročilé kapitoly z Revitu

Z následujícího odkazu si můžete stáhnou pokračování předchozí učebnice, které prohlubuje a rozšiřuje znalosti Revitu. Postihuje tři témata: práci s objemy, tvorbu, úpravu a využití materiálů v Revitu a zejména tvorbu a úpravu systémových i vlastních rodin.


Odkaz na učební text.

 

V Brně 16. září 2015
Helena Novotná