Detailní informace o místnosti R502

budovaR
podlaží5NP
účelkonzultační místnost
kapacita
pracovištěOVV – Oddělení vnitřních a vnějších vztahů