Několik slov úvodem.

Tento text vznikl jako podpora výuky AutoCADu především pro studenty studijního programu stavební fakulty Architektura pozemních staveb. Tento studijní obor má v prvním ročníku předmět AU02 – Modelování konstrukcí v rovině. Výuka probíhá ve formě cvičení. Vzhledem k rozsáhlosti AutoCADu nelze ve cvičeních vše podrobně vysvětlit a ještě procvičit. Je proto třeba mít k dispozici přístupné materiály, na které je možné se odvolávat.Autorky přivítají připomínky. Zejména, pokud jste v textu něco hledali a nenašli, napište.Helena Novotná, Hana Trnková, FAST VUT Brno