Kótovací styly

Kótovací styl určuje vzhled kóty. Je to vlastně pojmenované nastavení kótovacích proměnných. Počet kótovacích stylů v novém výkresu záleží na šabloně, ze které výkres vychází. Obecné šablony obsahují jeden až tři kótovací styly (např. ISO-25, Standard, Poznámky), specializovanější šablony jich mají více. Nemusíme však najít styl kótování, který by vyhovoval našim normám, zvyklostem a typu našich výkresů. Kótovací styl (nebo spíše styly) pro svoje výkresy si často musíme vytvořit. Je vhodné si je pak uložit do vlastní šablony.

Všechny nově kreslené kóty jsou vytvářeny v aktuálním stylu. Jméno aktuálního stylu vidíme na panelu Kóty na kartě Poznámky.

Pokud máme označené nějaké kóty, potom výběrem jiného stylu ze seznamu v panelu nástrojů, přiřadíme těmto kótám jiný styl, než ve kterém byly nakresleny. Tyto kóty změní svůj vzhled podle nového stylu.
Pokud není označena žádná kóta, pak výběrem jiného stylu z rozbalovacího seznamu v panelu nástrojů změníme aktuální styl.

Práce se styly

S kótovacími styly ve výkresu pracujeme přes „Správce kótovacího stylu“, který spustíme tlačítkem z panelu Kóty. Příkaz se jmenuje KÓTYSTYL (v menu Kóty – Kótovací styl nebo Formát – Kótovací styl). V levé části okna manažera stylů vidíme seznam nadefinovaných stylů, vpravo jsou tlačítka, která umožňují:

Nastavení aktuálního stylu. –

Jako aktuální se nastaví styl, který je označený v seznamu vlevo.

Definování nového stylu –

Objeví se menší okno, ve kterém si nový styl pojmenujeme, určíme ze kterého ze stávajících stylů má vycházet a jestli se má vztahovat na všechny kóty nebo třeba jen na lineární.

Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno „Nový kótovací styl“, které má šest záložek. Pokud chceme nastavení stylu úspěšně zvládnout, je třeba si zejména první tři velmi pečlivě projít.

Úpravu stylu –

Zobrazí se dialogové okno „Upravit kótovací styl“, ve kterém změníme nastavení stylu.

Přepis –

Jedná se o dočasný přepis některých vlastností aktuálního stylu. Přepis se dělá prostřednictvím stejného dialogového okna jako definice nového stylu nebo úpravy existujících stylů. Fakt, že styl má přepisy, je vidět v seznamu stylů (viz obrázek). Lokální nabídka pro přepis stylu umožňuje přepis vymazat (pokud ho už nebudeme používat) nebo uložit do aktuálního stylu (pokud naopak zjistíme, že chceme z přepisu udělat změnu stylu). Přepsání stylu se vymaže také zvolením jiného aktuálního stylu. Pokud chceme přepis uložit do nového stylu, použijeme tlačítko .
Přepis nastavení stylu je ekvivalentní změně hodnot kótovacích proměnných.

Pozn. Příkazem Přepis z menu Kóty lze také přepsat hodnoty kótovacích proměnných individuálně pro některé kóty.


Porovnání stylů –

Po stisku tlačítka se objeví okno, které má nahoře v políčcích Porovnat a S název předtím označeného stylu a pod tím je výpis hodnot všech kótovacích proměnných daného stylu. Pokud dáme do okének Porovnat a S různé styly, zobrazí se seznam proměnných s různým nastavením v těchto stylech.


Mezi jednotlivými výkresy lze kótovací styly přenášet pomocí DesignCentra (tlačítko , menu Nástroje – DesignCenter).