Učební text — Lumion pro začátečníky

Z následujícího odkazu si můžete uložit základní učebnici vizualizačního programu Lumion, publikaci, která vás seznámí se základními postupy při přípravě modelů v programech AutoCAD, Revit, SketchUp a Rhinoceros a jejich importem do Lumionu. Následně je probrána tvorba scény, vytváření obrázků a videa.
 

Odkaz na učební text.

 

Pokud budete učebnici používat k soukromým účelům, přeji vám pohodovou práci a příjemné počtení. Jestliže chcete její části publikovat dále, bylo by vhodné o tom autorku uvědomit.
Veškeré poznámky a připomínky můžete směřovat na mail: novotna.h@fce.vutbr.cz.


V Brně 19. září 2019
Helena Novotná