Stavební slovník

   
Ohodnoťte slovník
O slovníku
© 2015, FAST VUT v Brně
Ke studiu stavební terminologie doporučujeme studijní oporu/skriptum k předmětu BYA9 Odborná angličtina, která kromě českých a anglických termínů obsahuje ilustrativní schémata: betonová a ocelová konstrukce, řez rodinným domem, řez přehradní hrází, schéma ČOV. Ke stažení v intranetu FAST.