Detailní informace o místnosti Z116

budovaZ1
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěFYZ – Ústav fyziky